หนังสือใหม่
 
 
 


 

ประวัติศาสตร์
ศิลปะจีน 

โดยสังเขป

ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ถึงสมัยราชวงศ์ชิง
 
                   

โดย
ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


240 หน้า 
ภาพสีทั้งเล่ม
ปกติ 295 บาท
สั่งซื้อออนไลน์ ลดเหลือ 250 บาท
+ ฟรีค่าส่งไปรษณีย์

( 25 มีนา - 5 เมษา 63)หรือซื้อราคาปกติได้ที่
ร้านมิวเซียมช็อป พิพิธภัณฑ์ พระนคร
(ร้านตั้งอยู่ด้านหน้านิทรรศการจิ๋นซี
หลังจุดจำหน่ายบัตรเข้าชม)

ร้านริมขอบฟ้า , B2S
ร้านนายอินทร์  , ซีเอ็ด

ดูสารบัญ + รายละเอียด คลิกที่นี่
 
 


วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพฯ
วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ กรุงเทพฯ
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด สมุทรสงคราม
วัดพระคริสตหฤทัย ราชบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดอัครเทวดามีคาแอล ราชบุรี


 

คริสตศิลป์กระจกสี
โบสถ์คริสต์ในไทย
ความหมาย สัญลักษณ์
ภาพคริสต์ประวัติและนักบุญ
   
                   

โดย
ปติสร เพ็ญสุต


288 หน้า 
ภาพสีทั้งเล่ม


ปกติ 375 บาท
พิเศษเหลือ 318 บาท
+ ฟรีค่าส่งไปรษณีย์

(เฉพาะ 25 มีนา - 5 เมษา 63)ดูสารบัญ+รายละเอียด คลิกที่นี่


วางจำหน่ายแล้วที่
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
ริมขอบฟ้า , มิวเซียมสยาม
Museum shop (พิพิธภัณฑ์พระนคร)


 
 
 
 

 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
อินเดีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร


ภาพสีทั้งเล่ม

ราคา 385 บาท
ค่าส่งฟรี!
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
สังเวชนียสถาน
และสถานที่สำคัญ
ทางพุทธประวัติ
ในอินเดีย-เนปาล

รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


ภาพสีทั้งเล่ม
(มีขาวดำแทรก 8 หน้า)
ราคา 265 บาท
ลดเหลือ 230 บาท
ค่าส่งฟรี!
(25 มีนา - 5 เมษา 63)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พระมหามัยมุนี
และเจดีย์สำคัญในพม่า

สุระ พิริยะสงวนพงศ์
นักวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ศิลปกรรม พุทธสถานสำคัญ
ในพม่า


ใกล้หมด
ราคา 150 บาท
ลดเหลือ
135 บาท
ค่าส่งฟรี!
(25 มีนา - 5 เมษา 63)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
รู้เรื่องพระพุทธรูป
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


ที่มา ความหมาย
และศิลปกรรม
ของพระพุทธรูป
ทุกยุคทุกสมัย


ใกล้หมด
ภาพสีทั้งเล่ม
ราคา 250 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

แกะรอยพระมาลัย
เด่นดาว ศิลปานนท์
นักวิชาการ
สำนักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ


พระมาลัย พระอรหันต์
ในตำนาน ที่มีมาแล้ว
นับพันปี พร้อมเจาะลึก
ศิลปกรรมพระมาลัย
สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์


ปกติ 135 บาท
ลดเหลือ 81 บาท 40%
ค่าส่งฟรี!
(25 มีนา - 5 เมษา 63)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชวัง 
3 แคว้น

ร.อ.นพดล ปาละประเสริฐ
ผู้วิจัยเรื่องวังในลุ่มน้ำเจ้าพระยา


ยุทธศาสตร์การสร้างที่ประทับ สมัยอยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ วังหลวง วังหน้า วังหลังใกล้หมด
ราคา 230 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จิตรกรรมเล่าเรื่อง
วรรณคดีอมตะ
โดยกองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส


เล่าเรื่อง 6 วรรณคดีอมตะ
ผ่านจิตรกรรมชั้นเยี่ยม
7 แห่งของไทย


หนังสือหมด
 

ถอดรหัส ภาพผนัง
พระจอมเกล้า -
ขรัวอินโข่ง

รางวัลหนังสือแนะนำ
ประเภทสารคดี
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 14
พ.ศ.2560


ถอดความหมาย
ภาพปริศนาธรรม
วัดบวรฯ วัดบรมฯ
ภาพภูมิปัญญาตะวันตก
สัญญะทางศาสนาและการเมือง


ภาพสีทั้งเล่ม
ปกติ 275 บาท
ลดเหลือ 233 บาท 15%
ค่าส่งฟรี!
(25 มีนา - 5 เมษา 63)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ศิลปกรรม
วัดราษฎร์
ในย่านเก่า
กรุงเทพฯ
 

พุทธศิลป์วัดเก่าแก่
ในซอกหลืบของกรุงเทพฯ

ธนภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล
นักวิชาการอิสระ
แฟนพันธุ์แท้วัดไทย


ภาพสีทั้งเล่ม
ปกติ 290 บาท
ลดเหลือ
246 บาท 15%
ค่าส่งฟรี!
(25 มีนา - 5 เมษา 63)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อยุธยา
จากสังคมเมืองท่า
นานาชาติ สู่มรดกโลก

กำพล จำปาพันธ์
นักประวัติศาสตร์


ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ภูมิศาสตร์


ภาพสีทั้งเล่ม
ปกติ 365 บาท
ลดเหลือ 310 บาท 15%
ค่าส่งฟรี!
(25 มีนา - 5 เมษา 63)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เทพฮินดู
ผู้พิทักษ์พุทธสถาน
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
รองอธิบดีกรมศิลปากร


วิเคราะห์ภาพทวารบาล
รูปเทพฮินดูฝีมือชั้นครู
หลังบานประตู หน้าต่าง
วัดหลวงกรุงรัตนโกสินทร์
แต่ละภาพคือเทพอะไร


ปกติ 220 บาท
เหลือ187บาท
15%
ค่าส่งฟรี!
(25 มีนา - 5 เมษา 63)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้า ศาลจีน
ในกรุงเทพฯ
ผศ.กุลศิริ อรุณภาคย์
ภาควิชามานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี
ม.ศิลปากร


ท่องเที่ยว-เรียนรู้
ศาลเจ้าสำคัญ 9 แห่ง
ของกรุงเทพฯ
เทพเจ้า พิธีกรรม
และความเชื่อ


ปกติ 100 บาท
ลดเหลือ 80 บาท 20%
ค่าส่งฟรี!
(25 มีนา - 5 เมษา 63)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ศิลปกรรม
โบราณ 

ในอาณาจักร สุโขทัย 


ศ.ดร.ศักดิ์ชัย
สายสิงห์
คณะโบราณคดี ศิลปากร
 
ประมวลศิลปกรรมโบราณ เมืองสุโขทัย
ศรีสัชนาลัย
กำแพงเพชร พิษณุโลก


ภาพสีทั้งเล่ม
ปกติ 285 บาท
เหลือ 242 บาท 15%
ค่าส่งฟรี!
(25 มีนา - 5 เมษา 63)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
แกะรอย
พระลักษมี

ดร.เนื้ออ่อน
ขรัวทองเขียว


ที่มา ความหมาย
ศิลปกรรม
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ของพระลักษมี
เทพีความอุดมสมบูรณ์


ปกติ 125 บาท
ลดเหลือ 81 บาท 35%
ค่าส่งฟรี!

(25 มีนา - 5 เมษา 63)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทิพยประติมา
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
รองอธิบดีกรมศิลปากร


สืบค้นโบราณคดี
ที่มา ความหมาย
14 ทิพยเทพแห่ง
โชคลาภ-อุดมสมบูรณ์
ของไทยและเอเชีย

 

ปกติ 175 บาท
เหลือ 148 บาท
15%
ค่าส่งฟรี!
(25 มีนา - 5 เมษา 63)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาชนะดินเผา
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย

รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประดิษฐกรรมยุคแรกในสยาม
วิถีชีวิตมนุษย์โบราณ
ยุคพันปี


ภาพสีทั้งเล่ม
ปกติ 220 บาท
ลดเหลือ 187 บาท
15%
ค่าส่งฟรี!

(25 มีนา - 5 เมษา 63)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
    ประเด็นน่าสนใจ
ปี่เซี๊ยะ สัตว์ในจินตนาการของ “จีน” มาจากสิงโตมีปีกของ “ตะวันออกกลาง”
[10 พฤศจิกายน 2562 14:16 น.]จำนวนผู้เข้าชม 806 คนอ่านรายละเอียด>>
“ซานต้า ลูเซีย” เพลงประจำ ม.ศิลปากร คือชื่อ นักบุญหญิงแห่งอิตาลี
[12 กันยายน 2562 22:04 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1004 คนอ่านรายละเอียด>>
รูปบุคคลถือ “Model โบสถ์คริสต์” สื่อความหมาย “ผู้สร้างโบสถ์”
[10 กรกฎาคม 2562 17:49 น.]จำนวนผู้เข้าชม 987 คนอ่านรายละเอียด>>
ดูเรื่องอื่นๆ >>>
    ชวนดู-ชวนฟัง
ชมภาพจำลอง พุทธจิตรกรรม 600 ปี “เก่าแก่ที่สุด” ในล้านนา
[20 พฤศจิกายน 2562 19:36 น.]จำนวนผู้เข้าชม 833 คนอ่านรายละเอียด>>
เผยโฉม 160 ภาพสลักฐานชั้นล่างของบุโรพุทโธ ที่ถูก “ปิดตาย”
[7 พฤศจิกายน 2562 19:43 น.]จำนวนผู้เข้าชม 920 คนอ่านรายละเอียด>>
ผลการขุดค้นชี้ เตาทุเรียงสุโขทัย เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.1893-1943
[11 กันยายน 2562 21:24 น.]จำนวนผู้เข้าชม 949 คนอ่านรายละเอียด>>
ดูข่าวอื่นๆ >>>
   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY