หนังสือใหม่
 
 


วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพฯ
วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ กรุงเทพฯ
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด สมุทรสงคราม
วัดพระคริสตหฤทัย ราชบุรี
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วัดอัครเทวดามีคาแอล ราชบุรี


 

ใหม่!

คริสตศิลป์กระจกสี

โบสถ์คริสต์ในไทย
ความหมาย สัญลักษณ์
ภาพคริสต์ประวัติและนักบุญ
   
                   

โดย
ปติสร เพ็ญสุต


288 หน้า 
ภาพสีทั้งเล่ม


ปกติ 375 บาท
พิเศษเหลือ 355 บาท
+ ฟรีค่าส่งไปรษณีย์


ดูสารบัญ คลิกที่นี่


วางจำหน่ายแล้วที่
ร้านนายอินทร์ ,ซีเอ็ด ,B2S
ริมขอบฟ้า , มิวเซียมสยาม
Museum shop (พิพิธภัณฑ์พระนคร)


 
  

 

ศิลปกรรมวัดราษฎร์
ในย่านเก่ากรุงเทพฯ
พุทธศิลป์วัดเก่าแก่
ในซอกหลืบของกรุงเทพฯ 
                     

เขียนโดย
นภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล
นักวิชาการอิสระ
แฟนพันธุ์แท้วัดไทย


248 หน้า ภาพสีทั้งเล่ม
ปกติ 290 บาท
สั่งซื้อลดเหลือ 270 บาท ฟรีค่าส่ง


วางจำหน่ายแล้วที่ 
นายอินทร์ B2S ซีเอ็ด
ร้าน Museum shop (พิพิธภัณฑ์พระนคร)
ร้านริมขอบฟ้า ,มิวเซียมสยาม


ดูสารบัญ คลิกที่นี่

วัดเก่าแก่ในย่าน
สามเสน  บางซื่อ-บางโพ  บางกระบือ 
ราชวัตร  ปทุมวัน-พระรามที่ 1
อ่อนนุช  จอมทอง  บางขุนเทียน 
ถนนพระรามที่ 2  ราษฎร์บูรณะ 
บางบอน บางขุนศรี
 

 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
อินเดีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร


ภาพสีทั้งเล่ม

ราคา 385 บาท
ค่าส่งฟรี!
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
สังเวชนียสถาน
และสถานที่สำคัญ
ทางพุทธประวัติ
ในอินเดีย-เนปาล

รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


ภาพสีทั้งเล่ม
(มีขาวดำแทรก 8 หน้า)
ราคา 265 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พระมหามัยมุนี
และเจดีย์สำคัญในพม่า

สุระ พิริยะสงวนพงศ์
นักวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ศิลปกรรม พุทธสถานสำคัญ
ในพม่า


ราคา 150 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
รู้เรื่องพระพุทธรูป
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


ที่มา ความหมาย
และศิลปกรรม
ของพระพุทธรูป
ทุกยุคทุกสมัย


ภาพสีทั้งเล่ม
ราคา 250 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

แกะรอยพระมาลัย
เด่นดาว ศิลปานนท์
นักวิชาการ
สำนักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ


พระมาลัย พระอรหันต์
ในตำนาน ที่มีมาแล้ว
นับพันปี พร้อมเจาะลึก
ศิลปกรรมพระมาลัย
สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์


ปกติ 135 บาท
ลดเหลือ 125 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชวัง 
3 แคว้น

ร.อ.นพดล ปาละประเสริฐ
ผู้วิจัยเรื่องวังในลุ่มน้ำเจ้าพระยา


ยุทธศาสตร์การสร้างที่ประทับ สมัยอยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ วังหลวง วังหน้า วังหลังใกล้หมด
ราคา 230 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จิตรกรรมเล่าเรื่อง
วรรณคดีอมตะ
โดยกองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส


เล่าเรื่อง 6 วรรณคดีอมตะ
ผ่านจิตรกรรมชั้นเยี่ยม
7 แห่งของไทย


ใกล้หมด
ภาพสีทั้งเล่ม
ราคา 235 บาท
ค่าส่งฟรี!
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ถอดรหัส ภาพผนัง
พระจอมเกล้า -
ขรัวอินโข่ง

รางวัลหนังสือแนะนำ
ประเภทสารคดี
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 14
พ.ศ.2560


ถอดความหมาย
ภาพปริศนาธรรม
วัดบวรฯ วัดบรมฯ
ภาพภูมิปัญญาตะวันตก
สัญญะทางศาสนาและการเมือง


ภาพสีทั้งเล่ม
ปกติ 275 บาท
ลดเหลือ 255 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

"ศิลปะลาว-อีสาน" 
เจดีย์ พระพุทธรูป
ฮูปแต้ม
สิม ศิลปะลาวและอีสาน
 

ศ.ดร.ศักดิ์ชัย
สายสิงห์
คณะโบราณคดี ศิลปากร


ประมวล
ศิลปกรรมโบราณทุกแขนง
ทั่วเวียงจันทน์ หลวงพระบาง
และอีสาน


หมด ไม่มีจำหน่าย

อยุธยา
จากสังคมเมืองท่า
นานาชาติ สู่มรดกโลก

กำพล จำปาพันธ์
นักประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ภูมิศาสตร์


ภาพสีทั้งเล่ม
ปกติ 365 บาท
ลดเหลือ 340 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เทพฮินดู
ผู้พิทักษ์พุทธสถาน
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
รองอธิบดีกรมศิลปากร


วิเคราะห์ภาพทวารบาล
รูปเทพฮินดูฝีมือชั้นครู
หลังบานประตู หน้าต่าง
วัดหลวงกรุงรัตนโกสินทร์
แต่ละภาพคือเทพอะไร


ปกติ 220 บาท
ลดเหลือ 210 บาท 
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้า ศาลจีน
ในกรุงเทพฯ
ผศ.กุลศิริ อรุณภาคย์
ภาควิชามานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี
ม.ศิลปากร


ท่องเที่ยว-เรียนรู้
ศาลเจ้าสำคัญ 9 แห่ง
ของกรุงเทพฯ
เทพเจ้า พิธีกรรม
และความเชื่อ


ปกติ 100 บาท
ลดเหลือ 90 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ศิลปกรรม
โบราณ 

ในอาณาจักร สุโขทัย 


ศ.ดร.ศักดิ์ชัย
สายสิงห์
คณะโบราณคดี ศิลปากร
 
ประมวลศิลปกรรมโบราณ เมืองสุโขทัย
ศรีสัชนาลัย
กำแพงเพชร พิษณุโลก


ภาพสีทั้งเล่ม
ปกติ 285 บาท
ลดเหลือ 270 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
แกะรอย
พระลักษมี

ดร.เนื้ออ่อน
ขรัวทองเขียว


ที่มา ความหมาย
ศิลปกรรม
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ของพระลักษมี
เทพีความอุดมสมบูรณ์


ปกติ 125 บาท
ลดเหลือ 110 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทิพยประติมา
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
รองอธิบดีกรมศิลปากร


สืบค้นโบราณคดี
ที่มา ความหมาย
14 ทิพยเทพแห่ง
โชคลาภ-อุดมสมบูรณ์
ของไทยและเอเชีย

 

ปกติ 175 บาท
ลดเหลือ 160 บาท
ค่าส่งฟรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาชนะดินเผา
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย

รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประดิษฐกรรมยุคแรกในสยาม
วิถีชีวิตมนุษย์โบราณ
ยุคพันปี


ภาพสีทั้งเล่ม
ปกติ 220 บาท
ลดเหลือ 200 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
    ประเด็นน่าสนใจ
รูปบุคคลถือ “Model โบสถ์คริสต์” สื่อความหมาย “ผู้สร้างโบสถ์”
[10 กรกฎาคม 2562 17:49 น.]จำนวนผู้เข้าชม 252 คนอ่านรายละเอียด>>
ปราสาทศิลาแลงที่นครสวรรค์ คือ “อโรคยศาลา”?
[7 มิถุนายน 2562 16:52 น.]จำนวนผู้เข้าชม 516 คนอ่านรายละเอียด>>
ร่องรอยกระจกสี “เก่าสุด” ในไทย พบที่โบสถ์คริสต์บ้านวิชาเยนทร์ ลพบุรี
[30 เมษายน 2562 19:05 น.]จำนวนผู้เข้าชม 574 คนอ่านรายละเอียด>>
ดูเรื่องอื่นๆ >>>
    ชวนดู-ชวนฟัง
คติ “พระอาทิตย์ พระจันทร์” รูปแบบสัญลักษณ์ในศิลปะจีน
[21 เมษายน 2562 17:36 น.]จำนวนผู้เข้าชม 542 คนอ่านรายละเอียด>>
“อับเฉา” ตุ๊กตาจีนที่วัดโพธิ์ สั่งมาจากเมืองหนิงปัว มณฑลเจ้อเจียง
[29 พฤศจิกายน 2561 15:15 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1280 คนอ่านรายละเอียด>>
พระสุโขทัยที่วัดโพธิ์ จุดเริ่มต้นของความคิด “สุโขทัยคือรัฐในอุดมคติ”
[15 พฤศจิกายน 2561 20:34 น.]จำนวนผู้เข้าชม 846 คนอ่านรายละเอียด>>
ดูข่าวอื่นๆ >>>
   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY