หนังสือใหม่
 
 
 


ประมวลศิลปกรรมโบราณ
เมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย
กำแพงเพชร พิษณุโลก

 
ใหม่

ศิลปกรรมโบราณ
ในอาณาจักรสุโขทัย


ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


224 หน้า ภาพสีทั้งเล่ม
ราคา 285 บาท
สั่งซื้อลดเหลือ 270 บาท
ฟรีค่าส่งไปรษณีย์

หรือเลือกซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำ
ทั่วประเทศ


ดูสารบัญ 1 คลิกที่นี่
ดูสารบัญ 2 คลิกที่นี่
                                                      
 


พระสีวลี พระอุปคุต พระบัวเข็ม
พระสังกัจจายน์ พระกุเวร
พระลักษมี พระพลเทพ
โป๊ยเซียน ไฉ่ซิ่งเอี๊ย กวนอู
เจ้าแห่งโชคลาภทั้ง ๗ ของญี่ปุ่น นางกวัก แม่โพสพ พระแม่ธรณ

ทิพยประติมา
สืบค้นโบราณคดี ที่มา ความหมาย
14 ทิพยเทพแห่งโชคลาภ-อุดมสมบูรณ์
ของไทยและเอเชีย


อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
นักโบราณคดี กรมศิลปากร

ผอ.สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

248 หน้า ขาวดำ
ราคา 175 บาท
ลดเหลือ 165 บาท ฟรีค่าส่งไปรษณีย์


วางจำหน่ายทั่วประเทศ
ร้านนายอินทร์ ร้านซีเอ็ด

คลิกที่นี่ ดูสาขาร้านซีเอ็ดที่มีจำหน่าย
ร้านมิวเซียมช็อป(พิพิธภัณฑ์พระนคร)
ร้านริมขอบฟ้า


ดูสารบัญ1 คลิกที่นี่
ดูสารบัญ2 คลิกที่นี่
                                                      

 

 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
อินเดีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร


พิมพ์สีทั้งเล่ม

ราคา 385 บาท
ลดเหลือ 365 บาท

ค่าส่งฟรี!
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
สังเวชนียสถาน
และสถานที่สำคัญ
ทางพุทธประวัติ
ในอินเดีย-เนปาล

รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


พิมพ์สีทั้งเล่ม
(มีขาวดำแทรก 8 หน้า)
ราคา 265 บาท
ลดเหลือ 250 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พระมหามัยมุนี
และเจดีย์สำคัญในพม่า

สุระ พิริยะสงวนพงศ์
นักวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ศิลปกรรม พุทธสถานสำคัญ
ในพม่า

ปกติ 150 บาท
ลด 5%
เหลือ 142 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
รู้เรื่องพระพุทธรูป
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


ที่มา ความหมาย
และศิลปกรรม
ของพระพุทธรูป
ทุกยุคทุกสมัย

พิมพ์สีทั้งเล่ม
ปกติ 250 บาท
ลดเหลือ 235 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

แกะรอยพระมาลัย
เด่นดาว ศิลปานนท์
นักวิชาการ
สำนักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ


พระมาลัย พระอรหันต์
ในตำนาน ที่มีมาแล้ว
นับพันปี พร้อมเจาะลึก
ศิลปกรรมพระมาลัย
สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์


ปกติ 135 บาท
ลด 5% เหลือ 128 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชวัง 
3 แคว้น

ร.อ.นพดล ปาละประเสริฐ
ผู้วิจัยเรื่องวังในลุ่มน้ำเจ้าพระยา


ยุทธศาสตร์การสร้างที่ประทับ สมัยอยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ วังหลวง วังหน้า วังหลัง


ปกติ 230 บาท
ลด 5% เหลือ 218 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จิตรกรรมเล่าเรื่อง
วรรณคดีอมตะ
โดยกองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส


เล่าเรื่อง 6 วรรณคดีอมตะ
ผ่านจิตรกรรมชั้นเยี่ยม
7 แห่งของไทย


เหลือจำนวนจำกัด
ราคา 235 บาท
ลด 5%
เหลือ 223 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ถอดรหัส ภาพผนัง
พระจอมเกล้า -
ขรัวอินโข่ง

รางวัลหนังสือแนะนำ
ประเภทสารคดี
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 14
พ.ศ.2560


ถอดความหมาย
ภาพปริศนาธรรม
วัดบวรฯ วัดบรมฯ
ภาพภูมิปัญญาตะวันตก
สัญญะทางศาสนาและการเมือง


ราคา 275 บาท
ลด 5%
เหลือ 260 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

"ศิลปะลาว-อีสาน" 
เจดีย์ พระพุทธรูป
ฮูปแต้ม
สิม ศิลปะลาวและอีสาน
 

ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
คณะโบราณคดี ศิลปากร


ประมวล
ศิลปกรรมโบราณทุกแขนง
ทั่วเวียงจันทน์ หลวงพระบาง
และอีสาน


หมดแล้ว

อยุธยา
จากสังคมเมืองท่า
นานาชาติ สู่มรดกโลก

กำพล จำปาพันธ์
นักประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ภูมิศาสตร์


ราคา 365 บาท
ลดเหลือ 345 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เทพฮินดู
ผู้พิทักษ์พุทธสถาน
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
ผอ.สำนักศิลปากร
กรมศิลปากร


วิเคราะห์ภาพทวารบาล
รูปเทพฮินดูฝีมือชั้นครู
หลังบานประตู หน้าต่าง
วัดหลวงกรุงรัตนโกสินทร์
แต่ละภาพคือเทพอะไร


ปกติ 220 บาท ลด 5%
เหลือ 209 บาท 
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้า ศาลจีน
ในกรุงเทพฯ
ผศ.กุลศิริ อรุณภาคย์
ภาควิชามานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี
ม.ศิลปากร


ท่องเที่ยว-เรียนรู้
ศาลเจ้าสำคัญ 9 แห่ง
ของกรุงเทพฯ
เทพเจ้า พิธีกรรม
และความเชื่อ


ราคา 100 บาท
ลด 5% เหลือ 95 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Ayutthaya
guide to art&architecture


ท่องเที่ยว-เรียนรู้ อยุธยา
ภาคภาษาอังกฤษ
กระชับ ให้ภาพกว้างๆ
พร้อมภาพจำลอง
โบราณสถาน


ราคา 140 บาท
ค่าส่งฟรี!
แกะรอย
พระลักษมี

ผศ.เนื้ออ่อน
ขรัวทองเขียว


ที่มา ความหมาย
ศิลปกรรม
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ของพระลักษมี
เทพีความอุดมสมบูรณ์


ปกติ 125 บาท
ลด 5%
เหลือ 118 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
๕ มหาเจดีย์สยาม
ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


เจาะลึก ที่มา ความหมาย
ศิลปะ โบราณคดี
ของพระมหาธาตุเจดีย์
องค์สำคัญประจำ ๕ ภูมิภาค

 

หมดแล้ว
 
ภาชนะดินเผา
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย

รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประดิษฐกรรมยุคแรกในสยาม
วิถีชีวิตมนุษย์โบราณ
ยุคพันปี

ปกติ 220 บาท
เหลือ 205 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
    ประเด็นน่าสนใจ
“อรุณเทพบุตร” บนหน้าบันโบสถ์ สัญลักษณ์ใหม่ใน “ศิลปะคณะราษฎร”
[24 มิถุนายน 2561 17:04 น.]จำนวนผู้เข้าชม 417 คนอ่านรายละเอียด>>
“เสาปริศนา” ที่วัดป่ามะม่วง เมืองสุโขทัย
[5 มิถุนายน 2561 19:40 น.]จำนวนผู้เข้าชม 456 คนอ่านรายละเอียด>>
ภาพถ่ายเก่า เผยยอดรัศมีของพระอจนะ สุโขทัย เดิมเป็นทรงดอกบัว
[6 พฤษภาคม 2561 15:32 น.]จำนวนผู้เข้าชม 615 คนอ่านรายละเอียด>>
ดูเรื่องอื่นๆ >>>
    ชวนดู-ชวนฟัง
งานเขียนประวัติศาสตร์ศิลปะที่แพร่หลายเล่มแรกๆ ของไทย คือ ตำรา “ภูมิศาสตร์ประเทศสยาม”
[3 พฤษภาคม 2561 18:06 น.]จำนวนผู้เข้าชม 495 คนอ่านรายละเอียด>>
พบใหม่ จิตรกรรมจีน สมัยรัชกาลที่ 4 ที่ “ฮวยจุ่งโล้ง” ท่าเรือโบราณเขตคลองสาน
[17 ตุลาคม 2560 13:12 น.]จำนวนผู้เข้าชม 799 คนอ่านรายละเอียด>>
ข้อมูลใหม่ ร่องรอยไฟไหม้ใต้วัดพระศรีสรรเพชญ – แผนผังพระที่นั่งสุริยาสน์ฯ ไม่เป็นอย่างที่เคยคิด
[4 กันยายน 2560 18:51 น.]จำนวนผู้เข้าชม 14893 คนอ่านรายละเอียด>>
ดูข่าวอื่นๆ >>>
   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY