ประเด็นน่าสนใจ
กลางกรุงโตเกียว มีสุสานโบราณอายุ1,000 ปี
[7 ธันวาคม 2556 17:16 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5599 คน
กลางกรุงโตเกียว มีสุสานโบราณอายุ 1,000 ปี
               ประเทศญี่ปุ่นมีสุสานโบราณที่สร้างเป็นเนินดินขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วประเทศนับหมื่นแห่ง รวมทั้งในใจกลางกรุงโตเกียว เมืองหลวงอันทันสมัยของญี่ปุ่น ก็พบเนินสุสานโบราณจำนวนมากด้วย คาดกันว่าสุสานเหล่านี้เป็นสุสานของชนชั้นนำของชนเผ่าเมื่อพันปีก่อนของญี่ปุ่น ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๙-๑๒ นักโบราณคดีจึงเรียกช่วงเวลานี้ว่าสมัย “โคะฟุน” (Kofun) ที่มีความหมายว่าสุสาน
                นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า ช่วงก่อนสมัยโคะฟุน ชาวญี่ปุ่นโบราณแยกกันเป็นเผ่าต่างๆ กระทั่งราวพุทธศตวรรษที่ ๘ เผ่ายาโมโตะที่มีอำนาจและเข้มแข็งมากที่สุด จึงสามารถรวบรวมเผ่าต่างๆ ไว้ภายใต้การปกครอง ส่งผลให้สามารถควบคุมกำลังคนไว้ได้จำนวนมาก ซึ่งทำให้สามารถเกณฑ์แรงงานมาสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ ดังเช่น สุสานของชนชั้นปกครองที่กระจายอยู่จำนวนมากนี้
                องค์ประกอบของสุสานมักประกอบด้วยส่วน ๒ ส่วน คือ ส่วนเนินดินที่ปกคลุมหลุมศพ และแท่นที่ยื่นออกมาทางด้านหน้า
                ส่วนเนินดินที่ปกคลุมหลุมศพ มีทั้งแบบทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยม ขณะที่แท่นที่ยื่นออกมาทางด้านหน้า มีทั้งแบบรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งหากมองจากด้านบนจะเห็นเป็นรูปทรงเหมือนกับรูกุญแจ และอีกแบบหนึ่งคือแบบทรงสี่เหลี่ยมธรรมดา นอกจากนี้สุสานบางแห่งยังคลุมด้านนอกทั้งหมดด้วยหินอีกด้วย ซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่ารูปแบบที่แตกต่างกันของสุสานเหล่านี้ อาจแสดงถึงความแตกต่างของตระกูลชนชั้นปกครองก็เป็นได้
                ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๐ ตระกูลยาโมโตะที่มีอำนาจทางทหารและการเมืองมากที่สุด ยังอ้างสิทธิอันชอบธรรมในการปกครองผู้คน ด้วยการอ้างว่าตนสืบเชื้อสายมาจาก “อะมะเตระสุ” เทพีแห่งพระอาทิตย์ผู้ปกครองสรวงสวรรค์ด้วย ส่งผลให้สามารถขยายอำนาจการปกครองเป็น “อาณาจักร” ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๑
                สำหรับสุสานซึ่งเป็นสิ่งแสดงความยิ่งใหญ่ของชนชั้นปกครองในสมัยโคะฟุน นักโบราณคดีพบว่าภายนอกมักมีการตกแต่งรอบเนินดินรวมทั้งด้านบนเนินด้วย “haniwa” หรือเครื่องปั้นดินเผาที่มีรูปทรงแตกต่างกันไป ทุกวันนี้ยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ในการสร้าง เพียงแต่สรุปได้ว่าพบแพร่หลายทางภูมิภาคตะวันออกมากกว่าทางตะวันตก ส่วนภายในสุสานแบ่งได้ว่าในยุคต้นมักพบคันฉ่องสำริด ลูกปัด อาวุธ แต่ในยุคกลางและยุคปลายมักมีอุปกรณ์การขี่ม้าด้วย ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าสถานะของผู้นำอาจเปลี่ยนจากผู้นำทางจิตวิญญาณในยุคต้น มาเป็นผู้นำที่เป็นนักรบในยุคกลางเป็นต้นมาก็ได้ นอกจากนี้แล้วยังมักพบภาชนะดินเผาชนิดต่างๆ รวมทั้งเครื่องประดับ และอาวุธอีกด้วย
                ต่อมาเมื่อพุทธศาสนาแพร่เข้ามาจากจีนและเกาหลี ส่งผลให้ความนิยมในการฝังร่างไว้ในสุสานขนาดใหญ่ เปลี่ยนไปเป็นการเผาในที่สุด
 
อ้างอิง
Charle T. Keally. Kofun Culture, www.t_net.ne.jp.

www.haniwakan.com
 1 สุสาน Noge Otsuka โตเกียว
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยโคะฟุนตอนกลาง                
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ อาจเป็นสุสานของหัวหน้าเผ่า
ที่ปกครองทางใต้ของเขตที่เรียกว่า Musashi
(ภาพ: มิวเซียมเพรส)
 


2  รูปจำลองของสุสาน Noge Otsuka
(ภาพ: มิวเซียมเพรส)
 
3 บนยอดเนินสุสาน Noge otsuka เป็นลานกว้าง
(ภาพ: มิวเซียมเพรส)
 
4 บนเนินดินสุสาน Noge otsuka
ปัจจุบันมีผังแสดงตำแหน่งที่ขุดพบโลงทั้ง 4 โลง
โดยตรงกลางเป็นโลงไม้ 1 โลง
ทางตะวันออกเฉียงใต้พบโลงหิน 1 โลง
และทางตะวันตกเฉียงเหนือพบโลงไม้ 2 โลง(ภาพ: มิวเซียมเพรส)

 
5  ภายในโลงที่ขุดพบ ณ สุสาน Noge otsuka
ยังบรรจุเสื้อเกราะ และอาวุธจำพวกดาบรวมทั้งหัวธนูทำด้วยเหล็ก
(ภาพ: มิวเซียมเพรส)

 


ภาพจำลองโบราณวัตถุที่ขุดพบ
ในสุสาน Noge otsuka อีกตำแหน่งหนึ่ง
(ภาพ: มิวเซียมเพรส)
 

7 สุสาน Suribachiyama ในสวนอุเอโนะ กลางกรุงโตเกียว
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อ ๑,๕๐๐ ปีที่แล้ว
(ภาพ: มิวเซียมเพรส)
 

8 สุสาน Suribachiyama ในสวนอุเอโนะ กลางกรุงโตเกียว
(ภาพ: มิวเซียมเพรส)
 

9 ลานด้านบนของสุสาน Suribachiyama
(ภาพ: มิวเซียมเพรส)

 


10 ย่าน Shibayama ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองนาริตะ
ใกล้สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น มีสุสานโบราณกระจายอยู่เช่นกัน 
โดยทางการได้จัดนิทรรศการแสดงเรื่องราวของสุสานใน Shibayama Kofun
Haniwa Museum (ดู www.haniwakan.com)

11 ภาพแสดงการขุดค้นพบ haniwa หรือเครื่องปั้นดินเผา
ซึ่งตั้งอยู่รอบเนินสุสานของเมืองนาริตะ
 
12 เครื่องปั้นดินเผา Haniwa หลายชิ้นทำเป็นรูปคน
ทำให้นักวิชาการนำมาสันนิษฐานถึงการแต่งกายของผู้คนในยุคนั้น13 ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน มีการจัดงาน Shibayaba Haniwa Festival เพื่อจำลองภาพการทำพิธีฝังศพ มีการแต่งกายและทาสีแดงที่ตายาวลงมาถึงแก้ม อย่างที่พบบนภาชนะดินเผารูปคนอีกด้วย14  ภาพจำลองบ้านของผู้คนในสมัยโคะฟุน
ที่จัดแสดงในShibayama Kofun Haniwa Museum
 

 

ประเด็นน่าสนใจ
- “ซานต้า ลูเซีย” เพลงประจำ ม.ศิลปากร คือชื่อ นักบุญหญิงแห่งอิตาลี [7 ธันวาคม 2556 17:16 น.]
- รูปบุคคลถือ “Model โบสถ์คริสต์” สื่อความหมาย “ผู้สร้างโบสถ์” [7 ธันวาคม 2556 17:16 น.]
- ปราสาทศิลาแลงที่นครสวรรค์ คือ “อโรคยศาลา”? [7 ธันวาคม 2556 17:16 น.]
- ร่องรอยกระจกสี “เก่าสุด” ในไทย พบที่โบสถ์คริสต์บ้านวิชาเยนทร์ ลพบุรี [7 ธันวาคม 2556 17:16 น.]
- กระจกสี “พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 ถือมงกุฎหนาม” วัดพระคริสตหฤทัย ราชบุรี สื่อที่มามงกุฏหนามพระเยซูสู่ฝรั่งเศส [7 ธันวาคม 2556 17:16 น.]
- ภาพลักษณ์ซานต้าคลอส “อ้วน ใจดี มีเครา ใส่เสื้อแดง” เกิดขึ้นที่สหรัฐ เมื่อศตวรรษที่ 19 [7 ธันวาคม 2556 17:16 น.]
- ย่านสามเสน-บางซื่อ มีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา [7 ธันวาคม 2556 17:16 น.]
- รอบอาคารโบราณญี่ปุ่นมีรูป 12 นักษัตร รับคติมาจากจีน [7 ธันวาคม 2556 17:16 น.]
- “อรุณเทพบุตร” บนหน้าบันโบสถ์ สัญลักษณ์ใหม่ใน “ศิลปะคณะราษฎร” [7 ธันวาคม 2556 17:16 น.]
- “เสาปริศนา” ที่วัดป่ามะม่วง เมืองสุโขทัย [7 ธันวาคม 2556 17:16 น.]
ดูทั้งหมด

   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY