ประเด็นน่าสนใจ
ภาพสลักล้ำค่า สมัย "บูเช็กเทียน" ในพิพิธภัณฑ์โตเกียว
[24 กุมภาพันธ์ 2557 07:40 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4299 คน
ภาพสลักล้ำค่า สมัย "บูเช็กเทียน" ในพิพิธภัณฑ์โตเกียว
          เมืองซีอาน ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของจีนติดต่อกันนานหลายราชวงศ์ รวมถึง “ราชวงศ์ถัง” ที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕ ด้วย
          สมัยราชวงศ์ถังเป็นยุคที่บ้านเมืองประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจการค้า ซึ่งมีทั้งการค้าทางบกที่มุ่งไปยังตะวันออกกลางและยุโรป และการค้าทางทะเลที่ติดต่อกับชุมชนริมฝั่งทะเลหลายแห่ง ทำให้มีการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาตามมา
          กล่าวกันว่าในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นช่วงที่เปิดกว้างให้มีการศึกษาศาสนาและลัทธิต่างๆ เฉพาะพุทธศาสนาได้มีภิกษุเดินทางไปศึกษาถึงอินเดีย ที่รู้จักกันดีคือพระถังซัมจั๋ง นอกจากนี้เหล่านักปราชญ์และกษัตริย์ยังส่งเสริมให้มีการสร้างวัด แปลพระสูตรเป็นภาษาจีน และถือได้ว่าพุทธศาสนาสามารถปรับและหลอมเข้ากับวัฒนธรรมจีนที่มีพื้นฐานอยู่บนคำสอนตามหลักขงจื้อและเต๋าได้อย่างกลมกลืน
          พุทธศาสนาที่เผยแผ่ในจีนยุคนั้น คือนิกายมหายาน ซึ่งมีแนวคิดสำคัญว่าพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายดุจเม็ดทรายในท้องทะเล แต่ละพระองค์มีพระเมตตาที่จะช่วยนำพาสัตว์โลกให้พ้นทุกข์  โดยแต่ละพระองค์มีสภาวะที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไป
          วัดสำคัญแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ คือวัด Guangzhaisi ที่สร้างขึ้นในบริเวณที่อ้างว่ามีการพบพระบรมสารีริกธาตุ ที่นี่พระจักรพรรดินีบูเช็กเทียนได้โปรดฯ ให้สลักภาพที่งดงามล้ำค่ามากชุดหนึ่ง เป็นภาพพระพุทธเจ้าในปางแสดงธรรมจำนวนมากมายหลายภาพ ซึ่งสื่อถึงการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆ จำนวนมากมายดุจเม็ดทรายนั่นเอง กระทั่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ จึงมีการย้ายภาพสลักเหล่านั้นไปไว้ที่วัด Baoqingsi และวัดอื่นๆ บ้าง แต่ปัจจุบันภาพสลักส่วนหนึ่งถูกย้ายไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

อ้างอิง

สุมาลี มหณรงค์ชัย. พุทธศาสนามหายาน, พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ: ศยาม, ๒๕๕๐.
------. พระชินพุทธห้าพระองค์ กรุงเทพฯ: ศยาม, ๒๕๔๗.


 

พระพุทธเจ้าศากยมุนีพร้อมสาวก    
     พระพุทธเจ้าศากยมุนีเป็นกายเนื้อของพระอมิตาภะ ซึ่งมนุษย์สามารถเห็นถึงการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ของพระองค์ เพื่อจะได้รู้ว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงแท้ ให้รู้จักใช้ชีวิต

 

พระพุทธเจ้าศากยมุนีพร้อมสาวก
     มหายานเชื่อว่ากายเนื้อของพระศากยมุนีที่ดับสูญไปจากโลก ที่จริงแล้วพระองค์ยังคงอยู่คอยช่วยเหลือสรรพสัตว์ หายไปแต่เพียงร่างที่เป็นกายเนื้อเท่านั้น

 

พระอมิตาภะ
     เป็นกายทิพย์บนแดนสุขาวดี มีแต่เทวดาและผู้บำเพ็ญบารมีเท่านั้นที่เห็นพระองค์ได้ เชื่อกันว่าผู้ที่บูชาพระองค์จะได้ไปเกิดในสุขาวดี ซึ่งเป็นแดนที่งดงามสงบเปี่ยมด้วยธรรม และจะเข้าสู่นิพพานได้ง่าย

พระเมตไตรยะ
      มหายานเชื่อว่าพระองค์จะเสด็จมาช่วยเมื่อพระธรรมเสื่อมสูญ ทรงเป็นตัวแทนของพระอโมฆสิทธิซึ่งประทับอยู่ทางด้านทิศเหนือ
พระเอกทศมุขีอวโลกิเตศวร
    คือเจ้าแม่กวนอิมในภาคที่มี ๑๑ เศียร เพื่อคอยสอดส่องดูแลช่วยเหลือสรรพสัตว์จากทุกทิศทุกทาง เป็นพระโพธิสัตว์ที่ถูกผสานเข้ากับตำนานเจ้าหญิงจีน จนเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นเพศหญิง


การจัดแสดงภาพสลักสมัยพระนางบูเช็กเทียนในอาคารศิลปะเอเชีย พิพิธภัณฑสภานแห่งชาติโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ประเด็นน่าสนใจ
- “ซานต้า ลูเซีย” เพลงประจำ ม.ศิลปากร คือชื่อ นักบุญหญิงแห่งอิตาลี [24 กุมภาพันธ์ 2557 07:40 น.]
- รูปบุคคลถือ “Model โบสถ์คริสต์” สื่อความหมาย “ผู้สร้างโบสถ์” [24 กุมภาพันธ์ 2557 07:40 น.]
- ปราสาทศิลาแลงที่นครสวรรค์ คือ “อโรคยศาลา”? [24 กุมภาพันธ์ 2557 07:40 น.]
- ร่องรอยกระจกสี “เก่าสุด” ในไทย พบที่โบสถ์คริสต์บ้านวิชาเยนทร์ ลพบุรี [24 กุมภาพันธ์ 2557 07:40 น.]
- กระจกสี “พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 ถือมงกุฎหนาม” วัดพระคริสตหฤทัย ราชบุรี สื่อที่มามงกุฏหนามพระเยซูสู่ฝรั่งเศส [24 กุมภาพันธ์ 2557 07:40 น.]
- ภาพลักษณ์ซานต้าคลอส “อ้วน ใจดี มีเครา ใส่เสื้อแดง” เกิดขึ้นที่สหรัฐ เมื่อศตวรรษที่ 19 [24 กุมภาพันธ์ 2557 07:40 น.]
- ย่านสามเสน-บางซื่อ มีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา [24 กุมภาพันธ์ 2557 07:40 น.]
- รอบอาคารโบราณญี่ปุ่นมีรูป 12 นักษัตร รับคติมาจากจีน [24 กุมภาพันธ์ 2557 07:40 น.]
- “อรุณเทพบุตร” บนหน้าบันโบสถ์ สัญลักษณ์ใหม่ใน “ศิลปะคณะราษฎร” [24 กุมภาพันธ์ 2557 07:40 น.]
- “เสาปริศนา” ที่วัดป่ามะม่วง เมืองสุโขทัย [24 กุมภาพันธ์ 2557 07:40 น.]
ดูทั้งหมด

   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY