ประเด็นน่าสนใจ
ศิวลึงค์+โยนิ ที่เขาพระวิหาร สร้างแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
[20 กรกฎาคม 2556 13:26 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5114 คน
ศิวลึงค์+โยนิ ที่เขาพระวิหาร สร้างแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
            จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบว่า ปราสาทพระวิหารเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ และคงมีการก่อสร้างบูรณะต่อเติมเรื่อยมาอีกหลายสมัย
            ศิลปกรรมที่เหลือให้เห็นในปัจจุบัน คาดว่าเป็นผลจากการบูรณะในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ กระทั่งต่อมาในสมัยอยุธยา แม้จะมีเอกสารโบราณจะกล่าวถึงผู้คนในแถบนี้ ในฐานะที่เป็นกลุ่มคนที่ต้องส่งส่วยช้างถวายกษัตริย์อยุธยาอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงปราสาทพระวิหารเลย จึงสันนิษฐานว่าในสมัยอยุธยาปราสาทแห่งนี้น่าจะถูกทิ้งร้างไปแล้ว
            นักโบราณคดี พบว่าที่เขาพระวิหารแห่งนี้ ช่างโบราณได้ออกแบบให้ศาสนสถานบนเขามีความเชื่อมโยงกับชุมชนด้านล่าง โดยใช้ความศักดิ์สิทธิ์เชื่อมโยงร้อยรัดชุมชนกับศาสนสถานเข้าด้วยกัน นั่นคือมีการสลักรูป “สนาณะโยนิ” เป็นรูปวงกลมในกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งจำลองมาจากรูปแท่งศิวลึงค์ที่ตั้งอยู่บนฐานโยนิ ไว้ตรงบริเวณลานหินริมลำห้วยที่ไหลผ่านทางด้านหน้าบันไดทางขึ้นไปยังศาสนสถาน เมื่อน้ำหลากก็จะไหลผ่านรูปสลัก ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แทนเทพเจ้าแห่งนี้ ก็จะแปรสภาพกลายเป็น “น้ำศักดิ์สิทธิ์” แล้วไหลต่อลงไปยัง “สระตราว” ที่สร้างขึ้นอยู่ด้านล่าง เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับศาสนสถานและชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ
            ดังนั้นสระตราวจึงกลายเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมให้เกิดความเคารพและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาแหล่งน้ำของชุมชน รวมถึงส่งผลทางจิตใจต่อชุมชนผู้ใช้น้ำอีกด้วย
            วิธีการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับแหล่งน้ำเช่นนี้ พบได้ทั่วไปในศาสนสถานเขมร  เช่นที่ “กระบาลสะเบรียง” บนเขาพนมกุเลน ในกัมพูชานั่นเอง
 
อ่านรายละเอียดเรื่องปราสาทพระวิหารเพิ่มเติมได้ใน
ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์. ศิลปะและโบราณคดีปราสาทพระวิหาร ศรีศิขเรศวร ปราสาทพระวิหาร. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๖.

 
ประเด็นน่าสนใจ
- “ซานต้า ลูเซีย” เพลงประจำ ม.ศิลปากร คือชื่อ นักบุญหญิงแห่งอิตาลี [20 กรกฎาคม 2556 13:26 น.]
- รูปบุคคลถือ “Model โบสถ์คริสต์” สื่อความหมาย “ผู้สร้างโบสถ์” [20 กรกฎาคม 2556 13:26 น.]
- ปราสาทศิลาแลงที่นครสวรรค์ คือ “อโรคยศาลา”? [20 กรกฎาคม 2556 13:26 น.]
- ร่องรอยกระจกสี “เก่าสุด” ในไทย พบที่โบสถ์คริสต์บ้านวิชาเยนทร์ ลพบุรี [20 กรกฎาคม 2556 13:26 น.]
- กระจกสี “พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 ถือมงกุฎหนาม” วัดพระคริสตหฤทัย ราชบุรี สื่อที่มามงกุฏหนามพระเยซูสู่ฝรั่งเศส [20 กรกฎาคม 2556 13:26 น.]
- ภาพลักษณ์ซานต้าคลอส “อ้วน ใจดี มีเครา ใส่เสื้อแดง” เกิดขึ้นที่สหรัฐ เมื่อศตวรรษที่ 19 [20 กรกฎาคม 2556 13:26 น.]
- ย่านสามเสน-บางซื่อ มีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา [20 กรกฎาคม 2556 13:26 น.]
- รอบอาคารโบราณญี่ปุ่นมีรูป 12 นักษัตร รับคติมาจากจีน [20 กรกฎาคม 2556 13:26 น.]
- “อรุณเทพบุตร” บนหน้าบันโบสถ์ สัญลักษณ์ใหม่ใน “ศิลปะคณะราษฎร” [20 กรกฎาคม 2556 13:26 น.]
- “เสาปริศนา” ที่วัดป่ามะม่วง เมืองสุโขทัย [20 กรกฎาคม 2556 13:26 น.]
ดูทั้งหมด

   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY