ประเด็นน่าสนใจ
แรกเริ่มเดิมที เตรียมวาดภาพ “จอมเจดีย์” ไว้ที่พระที่นั่งบรมพิมาน
[17 มีนาคม 2557 10:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4632 คน
แรกเริ่มเดิมที เตรียมวาดภาพ “จอมเจดีย์” ไว้ที่พระที่นั่งบรมพิมาน
            ที่ผนังด้านในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพฯ มีภาพวาดรูปเจดีย์จำนวน ๘ องค์ ซึ่งเป็นเจดีย์สำคัญที่ตั้งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของไทย หรือที่มักเรียกกันว่าภาพ “จอมเจดีย์ทั้ง ๘” ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นผู้คัดเลือกขึ้น ประกอบด้วย
            1.พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
            2.พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
            3.พระธาตุหริภุญชัย ลำพูน
            4.พระธาตุพนม นครพนม
            5.พระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง สุโขทัย
            6.พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช
            7.เจดีย์วัดช้างล้อม สุโขทัย
            8.เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา
            ภาพเหล่านี้ มักได้รับการตีความว่า เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงอำนาจของสยามที่ครอบคลุมเหนือมณฑลต่างๆ ที่เจดีย์เหล่านี้ตั้งอยู่ โดยมีกรุงรัตนโกสินทร์เป็นศูนย์กลางของอำนาจ
            อย่างไรก็ตาม รศ.สมคิด จิระทัศนกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์” ว่า เดิมทีชุด “จอมเจดีย์” นี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงได้กำหนดขึ้นมาตั้งแต่ก่อน พ.ศ.๒๔๕๙ แล้ว โดยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อให้นำมาวาดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรฯ แต่อย่างใด หากทรงคัดเลือกขึ้นเพื่อเตรียมวาดไว้ที่เพดานโดมของพระที่นั่งบรมพิมาน โดยทรงคัดเลือกเจดีย์สำคัญองค์ต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนของมณฑลต่างๆ ของสยาม จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ องค์ แต่อย่างไรก็ตามจอมเจดีย์เหล่านี้ต่อมากลับไม่ได้ถูกวาดขึ้นที่พระที่นั่งบรมพิมานแต่อย่างใด
            กระทั่งต่อมาในราว พ.ศ.๒๔๘๙ พระพรหมมุนี วัดเบญจมบพิตรฯ เห็นว่า ผนังช่องหน้าต่างภายในของอุโบสถ ซึ่งเดิมมีแผนว่าจะวาดภาพพระอัครสาวก ตามการออกแบบของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ แต่ยังไม่ได้รับการดำเนินการใดๆ จึงได้ติดต่อไปยังพระยาอนุมานราชธนในฐานะอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น ให้ดำเนินการกราบทูลสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ให้ทรงพระกรุณาเขียนภาพดังกล่าวที่ค้างอยู่ แต่พระยาอนุมานราชธนเห็นว่า สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงพระชรามากแล้ว จึงไม่ได้กราบทูล จนในที่สุดจึงได้มีการเสนอให้วาดภาพจอมเจดีย์จำนวน ๘ แห่ง จาก ๑๐ แห่งที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเคยกำหนดขึ้นมาก่อนหน้านี้แทน และได้ดำรงสืบมาถึงปัจจุบัน
ประเด็นน่าสนใจ
- “ซานต้า ลูเซีย” เพลงประจำ ม.ศิลปากร คือชื่อ นักบุญหญิงแห่งอิตาลี [17 มีนาคม 2557 10:41 น.]
- รูปบุคคลถือ “Model โบสถ์คริสต์” สื่อความหมาย “ผู้สร้างโบสถ์” [17 มีนาคม 2557 10:41 น.]
- ปราสาทศิลาแลงที่นครสวรรค์ คือ “อโรคยศาลา”? [17 มีนาคม 2557 10:41 น.]
- ร่องรอยกระจกสี “เก่าสุด” ในไทย พบที่โบสถ์คริสต์บ้านวิชาเยนทร์ ลพบุรี [17 มีนาคม 2557 10:41 น.]
- กระจกสี “พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 ถือมงกุฎหนาม” วัดพระคริสตหฤทัย ราชบุรี สื่อที่มามงกุฏหนามพระเยซูสู่ฝรั่งเศส [17 มีนาคม 2557 10:41 น.]
- ภาพลักษณ์ซานต้าคลอส “อ้วน ใจดี มีเครา ใส่เสื้อแดง” เกิดขึ้นที่สหรัฐ เมื่อศตวรรษที่ 19 [17 มีนาคม 2557 10:41 น.]
- ย่านสามเสน-บางซื่อ มีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา [17 มีนาคม 2557 10:41 น.]
- รอบอาคารโบราณญี่ปุ่นมีรูป 12 นักษัตร รับคติมาจากจีน [17 มีนาคม 2557 10:41 น.]
- “อรุณเทพบุตร” บนหน้าบันโบสถ์ สัญลักษณ์ใหม่ใน “ศิลปะคณะราษฎร” [17 มีนาคม 2557 10:41 น.]
- “เสาปริศนา” ที่วัดป่ามะม่วง เมืองสุโขทัย [17 มีนาคม 2557 10:41 น.]
ดูทั้งหมด

   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY