ประเด็นน่าสนใจ
“การเมือง” ใน “ตำนานพุทธเจดีย์สยาม” เบื้องหลังวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
[5 มีนาคม 2557 08:29 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3188 คน
“การเมือง” ใน “ตำนานพุทธเจดีย์สยาม” เบื้องหลังวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
                อ.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เขียนบทความชื่อว่า “ตำนานพุทธเจดีย์สยาม : ต้นธารประวัติศาสตร์ศิลปะและรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์” เผยแพร่ในวารสาร “อ่าน” ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 บทความชิ้นนี้ได้อธิบายให้เห็นถึงความเป็นมาของชุดความรู้วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทยไว้อย่างน่าสนใจ โดยสรุปความได้ดังนี้
                อ.ชาตรี อธิบายว่า องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะไทยที่วงวิชาการไทยในปัจจุบันใช้กันอยู่นี้ กำเนิดมาจากชุดความรู้ที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงคิดค้นขึ้น โดยทรงนำเสนออย่างเป็นทางการครั้งแรกผ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า “ตำนานพุทธเจดีย์สยาม” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในพ.ศ. 2469
                ในตำนานพุทธเจดีย์สยามเล่มนี้ พระองค์ได้ทรงแบ่งโครงสร้างทางประวัติศาสตร์ศิลปะไทยออกเป็นยุคสมัยต่างๆ ตามอาณาจักรโบราณ ๗ สมัยด้วยกัน คือ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวนี้ยังคงถูกใช้โดยนักประวัติศาสตร์ศิลปะไทยอย่างเหนียวแน่นสืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
                อ.ชาตรี ชี้ว่า เนื้อหาในหนังสือตำนานพุทธเจดีย์สยาม ซึ่งถือเป็น “ต้นธาร” ของชุดความรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเบื้องหลังที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการก่อกำเนิด “รัฐชาติสมัยใหม่” ในสมัยรัชกาลที่ 4-5 ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังต้องการร้อยรัดความเป็นหนึ่งเดียวของชาติ และสร้างให้ดินแดนส่วนต่างๆ ในประเทศมีประวัติศาสตร์ชาติร่วมกัน
                อ.ชาตรี ยังอธิบายอีกว่า เหตุที่องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะชุดนี้ยังคงมีพลังสืบต่อมาถึงปัจจุบันนั้น อาจจะเนื่องมาจากองค์ความรู้ชุดนี้มีบทบาทหน้าที่ทางสังคม 2 ประการ คือ
            1.เป็นเครื่องมือที่ประกาศความเป็นชาติอันเก่าแก่ที่ไม่ด้อยกว่าอารยประเทศ
                2.เป็นเครื่องมือที่แสดงถึงความชอบธรรมในการประกาศอาณาเขตเส้นพรมแดนของรัฐชาติสมัยใหม่
อ่านรายละเอียดของเรื่องนี้ได้ใน วารสารอ่าน  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1กรกฎาคม – ธันวาคม 2556
ประเด็นน่าสนใจ
- “ซานต้า ลูเซีย” เพลงประจำ ม.ศิลปากร คือชื่อ นักบุญหญิงแห่งอิตาลี [5 มีนาคม 2557 08:29 น.]
- รูปบุคคลถือ “Model โบสถ์คริสต์” สื่อความหมาย “ผู้สร้างโบสถ์” [5 มีนาคม 2557 08:29 น.]
- ปราสาทศิลาแลงที่นครสวรรค์ คือ “อโรคยศาลา”? [5 มีนาคม 2557 08:29 น.]
- ร่องรอยกระจกสี “เก่าสุด” ในไทย พบที่โบสถ์คริสต์บ้านวิชาเยนทร์ ลพบุรี [5 มีนาคม 2557 08:29 น.]
- กระจกสี “พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 ถือมงกุฎหนาม” วัดพระคริสตหฤทัย ราชบุรี สื่อที่มามงกุฏหนามพระเยซูสู่ฝรั่งเศส [5 มีนาคม 2557 08:29 น.]
- ภาพลักษณ์ซานต้าคลอส “อ้วน ใจดี มีเครา ใส่เสื้อแดง” เกิดขึ้นที่สหรัฐ เมื่อศตวรรษที่ 19 [5 มีนาคม 2557 08:29 น.]
- ย่านสามเสน-บางซื่อ มีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา [5 มีนาคม 2557 08:29 น.]
- รอบอาคารโบราณญี่ปุ่นมีรูป 12 นักษัตร รับคติมาจากจีน [5 มีนาคม 2557 08:29 น.]
- “อรุณเทพบุตร” บนหน้าบันโบสถ์ สัญลักษณ์ใหม่ใน “ศิลปะคณะราษฎร” [5 มีนาคม 2557 08:29 น.]
- “เสาปริศนา” ที่วัดป่ามะม่วง เมืองสุโขทัย [5 มีนาคม 2557 08:29 น.]
ดูทั้งหมด

   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY