แกะรอยพระมาลัย
 


แกะรอย พระมาลัย

เขียนโดย
เด่นดาว ศิลปานนท์
ภัณฑารักษ์ระดับชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ราคา 135 บาท
ลดเหลือ 125 บาท
ค่าส่งฟรี!เนื้อหา
พระมาลัย คือ พระอรหันต์ในตำนานที่ปรากฏแพร่หลายอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานนับพันปี ตำนานเล่าว่าท่านเป็นผู้ทรงฤทธิ์ สามารถเดินทางท่องไปยังภพภูมิหลังการตาย ทำให้ได้เห็นสภาพควาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างนรกและสวรรค์ เรื่องพระมาลัยได้ซึมซับอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน จนก่อใหเกิดประเพณีความเชื่อในสังคมมากมาย โดยเฉพาะประเพณีเกี่ยวกับความตาย เรื่องพระศรีอาริย์ และการเทศน์มหาชาติ นอกจากนี้ยังปรากฏในงานศิลปกรรมโบราณ ทั้งประติมากรรม จิตรกรรม กระจายอยู่ตามวัดทั่วไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดถือเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาให้คนในสังคมตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม
จนถือได้ว่าพระมาลัยเป็นพระเถระในตำนานที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุดท่านหนึ่ง


สารบัญ

๑ พระมาลัย คือใคร?
         -พระมาลัยท่องนรก

               -พระมาลัยเหาะไปสวรรค์ ไหว้พระจุฬามณี
           -พระอินทร์เล่าถึงที่มาของเหล่าเทวดา 
              -สนทนากับพระศรีอาริย์ ทรงพยากรณ์อนาคต

 

 

๒ คัมภีร์พระมาลัย มีหลายสำนวน

          -เรื่องพระมาลัย เกิดขึ้นที่ลังกา

          -พม่ารับต่อจากลังกา  แต่ง คัมภีร์มาเลยยสูตร

          -จาก มาเลยยสูตร สู่ มาเลยยเทวัตเถรวัตถุ ในล้านนา แล้วแพร่มาอยุธยา

 -คัมภีร์มาลัยยวัตถุทีปนีฎีกา แต่งขึ้นใหม่ในกรุงศรีอยุธยา 
             -พระมาลัยคำหลวง วรรณกรรมราชสำนัก

 -พระมาลัยกลอนสวด พระมาลัยฉบับชาวบ้าน พูดทั้งเรื่องนรกและสวรรค์

 -นิทานพระมาลัย คู่มือนักเทศน์ สอนเรื่องนรก -  สวรรค์
             -พระมาลัยสูตร สำนวนเทศนา ใช้เทศนาในการกุศลอุทิศแก่ผู้ตาย

 

๓ พระมาลัย ใน วิถีชีวิต ประเพณีชาวบ้าน
             -สอนให้กลัวนรก มุ่งไปสวรรค์ และการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ
             -ฟังมหาชาติ จะได้พบพระศรีอาริย์
             -งานแต่ง งานศพ มีสวดพระมาลัย
             -เรียนหนังสือ ด้วยคัมภีร์พระมาลัย

           

๔ โบราณคดี ศิลปกรรม "พระมาลัย" และโบราณวัตถุสำคัญ
         -สมุดภาพพระมาลัย
         -พระบฏ
         -จิตรกรรมอุดหลังชั้นไหว้พระ

           -จิตรกรรมลายทองรดน้ำบนตู้พระไตรปิฎก
           -หีบพระมาลัย

         -ประติมากรรมพระมาลัย

๕ จิตรกรรมฝาผนังพระมาลัย รูปแบบและคติการสร้าง
         -จิตรกรรมพระมาลัยสมัยอยุธยา เขียนปางเทวภูมิ มนุษยภูมิ

         -จิตรกรรมพระมาลัยสมัยรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่ ๑ ๓ วาดปางนรกภูมิเป็นครั้งแรก

         -จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่ ๔ - ..๒๕๐๐ ความเสื่อมถอยของคติพระมาลัยในพระนคร
         -จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์  พ
.. ๒๕๐๐ ถึงปัจจุบัน ผลงานของศิลปินสมัยใหม่

 

 


   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY