godhindu

เทพฮินดู ผู้พิทักษ์พุทธสถานเทพฮินดู
เขียนโดย
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
รองอธิบดีกรมศิลปากร

ราคา 220 บาท ลดเหลือ 210 บาท ค่าส่งฟรี 
288 หน้า ขาวดำ มีภาพชุด 4 สี

 
เนื้อหา
        เนื้อหาสำคัญอธิบายถึงภาพเทพฮินดูที่ปรากฏอยู่หลังบานประตู-หน้าต่างโบสถ์วิหารของวัดสำคัญตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์ภาพเหล่านี้โดยเปรียบเทียบกับภาพในสมุดตำราภาพโบราณแล้วพบว่า เป็นภาพเทพฮินดูองค์ต่างๆ มีทั้งที่เป็นที่รู้จักกันดีและไม่ค่อยได้พบเห็นและรู้จักชื่อกันนัก นอกจากนี้ยังพบว่าภาพเทพหลายภาพ ช่างโบราณได้นำแบบมาจากสมุดตำราภาพโบราณนั่นเอง พร้อมกันนั้นผู้เขียนยังได้อธิบายถึงลักษณะของเทพองค์ต่างๆ การถืออาวุธประจำกาย ท่าทาง 
            ภาพเทพฮินดูเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าศาสนาพุทธในสยามไม่ได้ดำรงอยู่อย่างโดดๆ หากแต่ได้ผสมปนเปกับความเชื่อของพราหมณ์-ฮินดูอย่างกลมกลืน รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการคติทวารบาลที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นหนังสือที่ผู้สนใจโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประติมานวิทยาเทพฮินดู ไม่ควรพลาด


สารบัญ
บทที่ 1 ฮินดู : ศาสนาเก่าแก่ใน ดินแดนสยาม
บทที่ 2 เทพเจ้าฮินดูกับบทบาท “อารักษ์” ผู้พิทักษ์เขตศักดิ์สิทธิ์
บทที่ 3 เทพผู้พิทักษ์พระอุโบสถ วัดราชนัดดารามวรวิหาร
บทที่ 4 เทพผู้พิทักษ์พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
บทที่ 5 เทพผู้พิทักษ์พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
บทที่ 6 เทพผู้พิทักษ์พระอุโบสถ วัดบวรสถานสุทธาวาส
บทที่ 7 เทพผู้พิทักษ์ ประมวลประติมานลักษณะ

 

 

 

 

 

 
 


 


   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY