หนังสือใหม่
ประวัติศาสตร์ศิลปะจีนโดยสังเขป
 เรียนรู้ศิลปะจีน สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ประณีตศิลป์ 
                    ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยราชวงศ์ชิง                    

โดย ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
ผู้เชี่ยวชาญศิลปะจีน ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
240 หน้า ภาพสีทั้งเล่ม
ปกติ 295 บาท ลดเหลือ 289 บาท + ฟรีค่าส่ง 
สั่งซื้อทาง  Line id : @museumpress 
เพิ่มเพื่อน
หรือซื้อราคาปกติได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ 
 
จิตรกรรมล้านนา
พุทธประวัติ ทศชาติ ชาดกนอกนิบาต
  จิตรกรรมล้ำค่าทั่วล้านนา กว่า 40 วัด
ภาพสะท้อนวิถีชีวิต แนวคิดพุทธศาสนา
              
โดย ผศ.ดร.ชาญคณิต อาวรณ์
ผู้เชี่ยวชาญจิตรกรรมล้านนา มหาวิทยาลัยพะเยา
 
328 หน้า ภาพสี
ปกติ 375 บาท ลดเหลือ 349 บาท + ฟรีค่าส่ง 
สั่งซื้อทาง  Line id : @museumpress
เพิ่มเพื่อน
หรือซื้อราคาปกติได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ 
 

รายการหนังสือ

จิตรกรรมล้านนากว่า 40 วัด ภาพสะท้อนชีวิต แนวคิดพุทธศาสนา

ประมวลศิลปกรรมโบราณ เมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร พิษณุโลก // ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

ยุทธศาสตร์การสร้างที่ประทับ สมัยอยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ วังหลวง วังหน้า วังหลัง // ร.อ.นพดล ปาละประเสริฐ

พุทธศิลป์วัดโบราณ 65 วัด ในย่านเก่าแก่ 12 แห่งของกรุงเทพฯ // ธนภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล

เรียนรู้สถานที่สำคัญทางพุทธประวัติในอินเดีย-เนปาล // ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

สืบค้นโบราณคดี ที่มา ความหมาย ศิลปกรรม 14 ทิพยเทพแห่งโชคลาภของไทยและเอเชีย // อรุณศักดิ์ กิ่งมณี

วิเคราะห์ภาพทวารบาลรูปเทพฮินดู หลังบานประตู หน้าต่างวัดหลวงกรุงรัตนโกสินทร์ // อรุณศักดิ์ กิ่งมณี

เรียนรู้ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ทั่วไทย ประดิษฐกรรมพันปียุคแรกในสยาม // ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์

ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม พระมหามัยมุนี และพุทธสถานสำคัญ 5 แห่งในพม่า //สุระ พิริยะสงวนพงศ์

ที่มา ความหมาย และศิลปกรรมของพระพุทธรูป ทุกยุคทุกสมัย // ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

เรียนรู้ ที่มา ความหมาย ศิลปกรรมพระมาลัย พระอรหันต์ในตำนาน สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ // เด่นดาว ศิลปานนท์

เรียนรู้ ศาลเจ้าจีน 9 แห่งสำคัญของกรุงเทพฯ // กุลศิริ อรุณภาคย์

จิตรกรรมฝาผนัง ภาพปริศนาธรรมในโบสถ์วัดบวรนิเวศ วัดบรมนิวาส ค้นหาปริศนาที่ซ่อนอยู่ สัญญะทางศาสนา-การเมือง

ที่มา ความหมาย ศิลปกรรมพระลักษมี ชายาพระวิษณะ เทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา // กำพล จำปาพันธ์

ความหมาย พัฒนาการ รูปแบบ ศิลปะอินเดีย ลังกา ชวา ขอม จาม พม่า // ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

ความหมาย สัญลักษณ์ ภาพคริสต์ประวัติและนักบุญ ในโบสถ์คริสต์สำคัญของไทย 7 แห่ง // ปติสร เพ็ญสุต

สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ประณีตศิลป์ของศิลปะจีน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยราชวงศ์ชิง // ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

ประเด็นน่าสนใจ

Powered by MakeWebEasy.com