ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหมาย พัฒนาการ รูปแบบ ศิลปะอินเดีย ลังกา ชวา ขอม จาม พม่า 

โดย ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมด ไม่มีจำหน่าย

เพิ่มเพื่อน

 

Powered by MakeWebEasy.com