เผยผลการขุดค้นล่าสุด สึนามิเคยเกิดมาแล้วในสมัยทวารวดีและต้นอยุธยา

เผยผลการขุดค้นล่าสุด สึนามิเคยเกิดมาแล้วในสมัยทวารวดีและต้นอยุธยา

เผยผลการขุดค้นล่าสุด สึนามิเคยเกิดมาแล้วในสมัยทวารวดีและต้นอยุธยา
               ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เผยผลการขุดค้นและวิจัยการเกิดสึนามิในไทย เผยแพร่ทาง voice tv พบว่า สึนามิเคยเกิดขึ้นในฝั่งทะเลตะวันตกของไทยหรือชายฝั่งอันดามันมาแล้วอย่างน้อย ๔ ครั้ง โดยผลจากการขุดค้นในบริเวณเกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา พบว่ามีชั้นทรายที่ถูกสึนามิพัดพามาแทรกอยู่ในชั้นดินธรรมชาติประมาณ ๔ ชั้น ซึ่งหลังจากการนำอินทรีย์วัตถุไปตรวจหาค่าอายุด้วยวิธีเรดิโอคาร์บอน รวมทั้งยังนำไปตรวจหาอายุด้วยวิธีการกระตุ้นด้วยแสง พบว่า ก่อนที่จะมีสึนามิพัดถล่มชายฝั่งอันดามันของไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ นั้น เคยเกิดสึนามิมาแล้วเมื่อ ๖๐๐ ปีก่อน หรือราวสมัยต้นอยุธยา และถัดไปอีกครั้งเมื่อราว ๑,๐๐๐ ปีก่อน หรือราวสมัยทวารวดี ส่วนสึนามิอีกราว ๒ ครั้งที่เหลือ ยังไม่สามารถตรวจหาอายุที่แน่ชัดได้ แต่คาดว่าน่าจะไม่เกิน ๒,๕๐๐ - ๒,๘๐๐ ปีมาแล้ว ซึ่งทางคณะวิจัยกำลังดำเนินการศึกษาอยู่

Powered by MakeWebEasy.com